Znaleziono 5 artykułów

Maria Nowacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Utylitarystyczne rozumienie osoby ludzkiej Maria Nowacka s. 13-25
Cztery sfery oddziaływania terapii transplantacyjnej : stan obecny i perspektywy Maria Nowacka s. 93-105
Transplantologia wciąż kontrowersyjna Barbara Chyrowicz Maria Nowacka (aut. dzieła rec.) s. 104-112
"Autonomia pacjenta jako problem moralny", Maria Nowacka, Białystok 2005 : [recenzja] Teresa Ostrowska Maria Nowacka (aut. dzieła rec.) s. 344-346
"Etyka a transplantacje", Maria Nowacka, Warszawa 2003 : [recenzja] Maria Nowacka Jacek Meller (aut. dzieła rec.) s. 550-553