Znaleziono 5 artykułów

Jan Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład Jana Pawła II w misyjną działalność Kościoła Jan Piotrowski s. 5-8
Kult przodków w Afryce Subsaharyjskiej i kult świętych : refleksje teologiczne Jan Piotrowski s. 25-35
O strukturalnej autonomii teorii naukowych i systemów wartości Adrian Kuźniar Jan Piotrowski s. 59-70
Return to Ionia Jan Piotrowski s. 61-69
Wspomnienia pośmiertne : Kasper Weigel (1880-1941) Jan Piotrowski s. 270-271