Znaleziono 9 artykułów

Jan Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład Jana Pawła II w misyjną działalność Kościoła Jan Piotrowski s. 5-8
Kult przodków w Afryce Subsaharyjskiej i kult świętych : refleksje teologiczne Jan Piotrowski s. 25-35
O strukturalnej autonomii teorii naukowych i systemów wartości Adrian Kuźniar Jan Piotrowski s. 59-70
Return to Ionia Jan Piotrowski s. 61-69
Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Drewnowski (1881-1952) Jan Piotrowski s. 95-99
Wspomnienia pośmiertne : Zdzisław Rauszer (1877-1952) Jan Piotrowski s. 111-113
Wspomnienia pośmiertne : Leon Borowski (1884-1951) Jan Piotrowski s. 138-140
Wspomnienia pośmiertne : Kasper Weigel (1880-1941) Jan Piotrowski s. 270-271
Wspomnienia pośmiertne : Kasper Weigel (1880-1941) Jan Piotrowski s. 270-271