Znaleziono 10 artykułów

Andrzej Leder

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Estetyka, monada, relacja Andrzej Leder s. 47-49
Jak u Lévinasa słowo staje się obrazem… Andrzej Leder s. 57-63
"Prześniona Rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej", Andrzej Leder, Warszawa 2014 : [recenzja] Patrycja Rutkowska Andrzej Leder (aut. dzieła rec.) s. 93-95
Nieświadomość: między pustką a przepełnieniem Szymon Wróbel Andrzej Leder (aut. dzieła rec.) s. 123-131
Figura ojca w polu podmiotowym Europy Zachodniej i postkomunistycznej Andrzej Leder s. 153-160
Głos w dyskusji "Człowiek jako podmiot zachowania w ujęciu psychologicznym" Andrzej Leder s. 160-165
Paradoks a filozofia : niesamoistność człowieka w Grecji archaicznej Andrzej Leder s. 178-191
Czy człowiek musi być okrutny? Tadeusz Biesaga Bartłomiej Dobroczyński Jacek Filek Włodzimierz Galewicz Romana Kolarzowa Andrzej Leder Stanisław Obirek Ryszard Wiśniewski Bogdan Barbaro de s. 205-263
Po co łączyć ogień z wodą? : odpowiedź Szymonowi Wróblowi Andrzej Leder s. 229-234
Filozofia "Innego" : podmiot prelogiczny, magiczny i mistyczny w nauce Z. Freuda Tadeusz Kobierzycki Andrzej Leder (aut. dzieła rec.) s. 299-309
    Zacytuj
  • Udostępnij