Znaleziono 12 artykułów

Stanisław Obirek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Swoista inkulturacja - jezuici i polski sarmatyzm Stanisław Obirek s. 71-77
Wspólny wysiłek Stanisław Obirek s. 86-92
Nowa odsłona filozofii dialogu: Jorge M. Bergoglio Stanisław Obirek s. 107-119
Kontrreformacyjna pobożność w Kościele katolickim III RP Stanisław Obirek s. 118-139
"Czy istnial styl jezuicki?, Jerzy Paszenda ; "Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w.", t. I-IV, Kraków 1999-2010 : [recenzja] Stanisław Obirek Jerzy Paszenda (aut. dzieła rec.) s. 163-170
"Wizja Kościoła i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi", Stanisław Obirek, Kraków 1994 : [recenzja] Kazimierz Puchowski Stanisław Obirek (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit", Kazimierz Puchowski, Gdańsk 2007 : [recenzja] Stanisław Obirek Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 193-196
Czy człowiek musi być okrutny? Tadeusz Biesaga Bartłomiej Dobroczyński Jacek Filek Włodzimierz Galewicz Romana Kolarzowa Andrzej Leder Stanisław Obirek Ryszard Wiśniewski Bogdan Barbaro de s. 205-263
"Jezuici a kultura polska : materiały sympozjum z okazji 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990), Kraków, 15-17 lutego 1991 r.", pod red. ks. L. Grzebienia, S. Obirka, Kraków 1993 : [recenzja] Iwona M. Dacka Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Stanisław Obirek (aut. dzieła rec.) s. 241
"Przed Bogiem", Stanisław Obirek, Andrzej Brzeziecki, Jarosław Makowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Andrzej Brzeziecki (aut. dzieła rec.) Jarosław Makowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Obirek (aut. dzieła rec.) s. 247-255
"Scepter of Judah. The Jewish Autonomy in the Eighteenth-Century Crown Poland", Judith Kalik, Leiden-Boston 2009 : [recenzja] Stanisław Obirek Judith Kalik (aut. dzieła rec.) s. 299-303
„Jezuici a kultura polska”, red. Ludwik Grzebień, Stanisław Obirek, Kraków 1993 : [recenzja] Wacław Urban Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Stanisław Obirek (aut. dzieła rec.) s. 326-330