Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2000, Tom 8 (9)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biografistyka jako gatunek twórczości historiograficznej Władysław Zajewski s. 7-18
System nomenklatury kadr w Polsce 1950-1970 Andrzej Paczkowski s. 19-40
"To proste: Będziemy się bić", czyli : czy Gdańsk był wart wojny Grzegorz Górski s. 43-62
Czy Gdańsk "wart był mszy"? Michał Pułaski s. 63-65
Polski dylemat Adolfa Hitlera, czyli : nie chodziło o Gdańsk Stanisław Żerko s. 67-73
Toruński synod generalny protestantów 1595 roku, a miasta pruskie Wojciech Sławiński s. 77-117
Bractwo cerkiewne jako forma organizacji ludność prawosławnej na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVI-XVII w. Leszek Ćwikła s. 119-135
Nieudana misja gońca cesarskiego Jakuba Henckla von Donnersmarck i gońca senatu Rzeczypospolitej Jana Hrydzicza do Moskwy w 1613/1614 r. Wojciech Polak s. 137-172
Teoria prawa niemieckiej szkoły historyczno-prawnej w świetle piśmiennictwa polskiego z XIX wieku Grzegorz Jędrejek s. 175-194
"Köningsberger Hartungsche Zeitung" wobec Polski i Polaków w okresie Powstania Styczniowego 1863 roku : przyczynek do badań nad stosunkiem liberałów pruskich wobec Polski w poł. XIX w. Adam Hołub s. 195-219
Biografistyka piłsudczyków : stan badań oraz potrzeby dalszych prac badawczych Przemysław Olstowski s. 221-253
Hermann Rauschning a Polska : wokół opinii autora "Rewolucji nihilizmu" o stosunkach polsko-niemieckich z maja 1939 r. Marek Kornat s. 255-301
Polska myśl liberalna XIX wieku : rozważania o książce Macieja Janowskiego "Polska Myśl liberalna do 1918 roku" Tomasz Chinciński Maciej Janowski (aut. dzieła rec.) s. 305-316