Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2003, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Erazm Gliczner wobec Zgody Sandomierskiej : przyczynek do biografii Wojciech Sławiński s. 9-71
Rokowania finansowe wojsk tuszyńskich z królem Zygmuntem III Wazą Piotr Florek s. 73-105
Konflikt Lwa Sapiehy, wojewody wileńskiego i Krzysztofa Radziwiłła, hetmana polnego litewskiego na tle problemów Rzeczypospolitej w latach 1625-1633 Arkadiusz Czwołek s. 107-175
Intelektualiści oporni wobec fali antysemityzmu : Królestwo Polskie w latach 1912-1914 Jerzy Jedlicki s. 177-193
Działalność Wojskowych Batalionów Górniczych w latach 1949-1956 Ludwik Szuba s. 195-222
O wojskowości polskiej, litewskiej i moskiewskiej w początku XVI stulecia : (na marginesie książki P. Dróżdża "Orsza 1514", Warszawa 2000) Krzysztof Kwiatkowski Piotr Dróżdż (aut. dzieła rec.) s. 225-242
Kraków pod niemiecką okupacją : nieuporządkowane uwagi o książce Andrzeja Chwalby "Dzieje Krakowa, tom 5 : Kraków w latach 1939-1945", Kraków 2002 Jerzy Serczyk Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 243-276
O "Dziennikach" Karola Estreichera Jra (1906-1984) Stanisław Salmonowicz Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 277-310