Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
1998, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji. s. 5
Krukowiecki jest miasta Wallenrodem Władysław Zajewski s. 7-22
Osadnictwo żydowskie i liczebność Żydów na ziemiach Rzeczpospolitej w okresie przedrozbiorowym Zenon Guldon s. 23-36
Walka stronnictwa niepodległościowego i unijnego o charakter związku ustrojowego Norwegii z Danią w pierwszej połowie XVI wieku Andrzej Żygadło s. 37-75
Organizacja Todta w budowie systemu niemieckich fortyfikacji na terenie Norwegii w okresie II wojny światowej Emilia Denkiewicz-Szczepaniak s. 77-89
Okoliczności przystąpienia Norwegii do NATO Jan Norman Knutsen s. 91-111
Znajomość dzieł Eneasza Sylwiusza Piccolominiego w dawnej Polsce Marian Chachaj s. 113-126
Król, dwór i dygnitarze królewscy w oczach mieszczan : próba charakterystyki na przykładach Krakowa i Pragi z II połowy XVI i na początku XVII wieku Leszek Belzyt s. 127-139
Zasięg gdańskiego i królewieckiego rynku zbożowego a rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku Zenon Guldon Jadwiga Muszyńska s. 141-165
Z taktyki wojsk polskich podczas działań wojennych w Moskwie 1608-1611 Piotr Florek s. 167-187
Główne elementy myśli politycznej WiN (1945-1947) Jerzy Cezary Malinowski s. 189-200
O ziemiach zachodnich i północnych w pracach polskiego podziemia 1939-1945 Grzegorz Górski Mirosław Dymarski (aut. dzieła rec.) s. 201-212
Rozprawa Romana Marchwińskiego o geograficznych wątkach "Polonii" Marcina Kromera Wojeciech Polak Roman Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 213-218
Sojusz polsko-francuski w nowym ujęciu Mariusz Wołos Henryk Bułhak (aut. dzieła rec.) s. 219-223
Postulaty Administracji Zmilitaryzowanej Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) - Armii Krajowej (AK) pod adresem Administracji Zastępczej Grzegorz Górski s. 225-255