Znaleziono 7 artykułów

Leszek Belzyt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludność i domy w Kazimierzu około roku 1600 : próba bilansu statystycznego Leszek Belzyt s. 21-37
"Ateneum Kapłańskie" : 75 lat istnienia Leszek Belzyt s. 69-78
Król, dwór i dygnitarze królewscy w oczach mieszczan : próba charakterystyki na przykładach Krakowa i Pragi z II połowy XVI i na początku XVII wieku Leszek Belzyt s. 127-139
">>Ateneum Kapłańskie<< - 75 lat istnienia", Leszek Belzyt, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Leszek Belzyt (aut. dzieła rec.) s. 188
Ludność rodzima na tzw. Ziemiach Odzyskanych i polityka "autochtoniczna" rządu w okresie stalinowskim (1948-1956) Leszek Belzyt s. 273-285
Badania liczebności polskiej ludności rodzimej dawnych Prus Wschodnich po 1945 roku Leszek Belzyt s. 277-286
„Metropolie Europy Środkowo–Wschodniej w XV i XVI wieku”, pod. red. Leszka Belzyta i Jana Pirożyńskiego, Kraków 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Leszek Belzyt (aut. dzieła rec.) Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 374