Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2008, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój idei umów społecznych w koloniach angielskich w Ameryce Północnej w XVII w. Katarzyna Maćkowska s. 9-32
Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim Władysław Zajewski s. 33-45
Śluby w parafiach katolickich w XIX wieku : z zagadnień demograficznych Torunia Agnieszka Zielińska s. 47-68
"Filoksera dla posiadaczy winnic" i Prima Aprilis : przyczynek do obrazu Bismarcka w polskiej prasie w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku Kucharczyk Grzegorz s. 69-80
Między niezależnością a podległością : stosunki Polskiej Komisji Likwidacyjnej z rządem warszawskim (1918-1919) Marek Przeniosło s. 81-100
Geneza Zarządu Republikańskiego Związku Patriotów Polskich na Wileńszczyźnie Elżbieta Kowalczyk s. 101-128
Kto to jest "Mieszko"? : Bydgoski Ogólnopolski Komitet Oporu Tomasz Chinciński s. 129-146
Skupiska i gminy żydowskie w Polsce do końca XVI wieku Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 149-191
"O procesach o czary w Polsce" Stanisław Salmonowicz Małgorzata Pilaszek (aut. dzieła rec.) s. 195-217