Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
1997, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reformacja w Polsce i w Prusach w XVI wieku : podobieństwa i różnice Janusz Małłek s. 9-15
Proces konfesjonalizacji w Europie i w Polsce : kontekst wyznaniowy synodu generalnego toruńskiego z roku 1595 Janusz T. Maciuszko s. 17-26
Spory doktrynalne na toruńskim synodzie generalnym 1595 r. Wojciech Sławiński s. 27-45
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł "Sierotka" a unia brzeska Tomasz Kempa s. 47-63
Kształcenie studentów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Królewieckiego w drugiej połowie XVI wieku Danuta Bogdan s. 65-77
Rzeczpospolita a prawosławie moskiewskie na początku XVII wieku Wojciech Polak s. 79-91
Starosta uświacki Jan Piotr Sapieha i jego wojsko a prawosławni moskiewscy Piotr Florek s. 93-105
Represje ACz i NKWD wobec polskiej konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1946 : część II Mirosław Golon s. 107-136
Przygotowania rządu norweskiego na emigracji do repatriacji obcokrajowców z Norwegii (1941-1945) Emilia Denkiewicz-Szczepaniak s. 137-147
Syberyjska zsyłka w oczach dziecka Wiktoria Polak s. 149-170
Materiały do biografii Szymona Musäusa, luterańskiego teologa z XVI wieku Jacek Wijaczka s. 171-191
List opata oliwskiego Adama Trebnica do prymasa Wawrzyńca Gembnickiego w sprawie krzyża na katedrze gnieźnieńskiej (1618 r.) Wojciech Polak Katarzyna Polak s. 193-197