Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
1997, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Patologie społeczne okresu okupacji hitlerowskiej Stanisław Salmonowicz s. 5-20
Ludność i domy w Kazimierzu około roku 1600 : próba bilansu statystycznego Leszek Belzyt s. 21-37
Sprawa pretendenta Karola Edwarda Stuarta w latach 1747-1753 na dworze sasko-polskim i pruskim : epizod z dziejów dyplomacji brytyjskiej Paweł Hanczewski s. 39-48
Chrześcijański ruch robotniczy w zaborze pruskim w latach 1890-1914 Marek Chamot s. 49-59
Ordre de Bataille jazdy i artylerii konnej Wojska Polskiego podczas polskiej ofensywy w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu (maj-czerwiec 1919 r.) Aleksander Smoliński s. 61-71
Przysposobienie Wojskowe Konne - Krakusi w II Rzeczpospolitej - organizacja oddziałów Grzegorz Ratajczak s. 73-96
Służba Gustawa Orlicz-Dreszera w kawalerii legionowej Przemysław Olstowski s. 97-114
Władze partyjno-państwowe odpowiedzialne za politykę wobec Kościoła katolickiego w Polsce (1944/45-1956) Ryszard Gryz s. 115-136
Nieznane materiały do biografii Anny Jagiellonki z Riksarkivet w Sztokholmie : list senatorów i inwentarz sreber Zygmunta Augusta z 1574 r. Wojciech Polak Katarzyna Polak s. 137-149
Raport naczelnika Warszawskiego Okręgu Żandarmerii, gen. Płatona Frederiksa z 1867 r. o stanie politycznym Królestwa Polskiego Stanisław Wiech s. 151-164