Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2009, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji. s. 7
Miasto i mieszczanin w społeczeństwie Polski nowożytnej (XVI-XVIII wiek) Maria Bogucka s. 9-49
Szkoci i Anglicy w Zamościu w XVI-XVIII wieku Jacek Feduszka s. 51-61
Sprawa sukcesji Hohenzollernów brandenburskich na Górnym Śląsku w epoce wczesnonowożytnej (do 1740 roku) Andrzej Kamieński s. 63-78
Gulden, Mark und "grivenki" : zu (Kommunikations-) - Problemen bei Subsidienzahlungen Vasilij III. an den Deutschen Order in Preussen (1517-1521) Maike Sach s. 79-117
Polowanie na czarownice i czarowników w Nowem nad Wisłą i najbliższej okolicy miasta w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku Jacek Wijaczka s. 119-144
Biblioteki parafialne w diecezji chełmińskiej w XVII i XVIII wieku Bogusław Dygała s. 145-161
Opatów i dobra opatowskie pod panowaniem austriackim (1794-1809) Radosław Kubicki s. 163-179
"Chcemy nie tylko pokonać potęgę Anglii, ale ją zniszczyć" : obraz Anglii i Anglików w niemieckiej prasie w Wielkopolsce podczas I wojny światowej Grzegorz Kucharczyk s. 181-198
Obsada katedr profesorskich na uczelniach akademickich w II Rzeczypospolitej : (na przykładzie matematyków) Małgorzata Przeniosło s. 199-214
Noty o autorach. s. 215-216