Znaleziono 8 artykułów

Wojciech Sławiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Erazm Gliczner wobec Zgody Sandomierskiej : przyczynek do biografii Wojciech Sławiński s. 9-71
Stanisław Sarnicki jako działacz reformacyjny : (część II) Wojciech Sławiński s. 11-35
Spory doktrynalne na toruńskim synodzie generalnym 1595 r. Wojciech Sławiński s. 27-45
Projekty politycznej i religijnej współpracy protestancko-prawosławnej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod koniec XVI wieku Wojciech Sławiński s. 33-56
Zapiski na marginesie "Akt synodów różnowierczych", t. 4 Wojciech Sławiński Maria Sipayłło (aut. dzieła rec.) s. 65-72
Stanisław Sarnicki jako działacz reformacyjny : (część I) Wojciech Sławiński s. 69-113
Toruński synod generalny protestantów 1595 roku, a miasta pruskie Wojciech Sławiński s. 77-117
Rewindykacja majątku Kościołów ewangelickich w świetle ustwodawstwa polskiego na przykładzie b. ewangelickich gmin kościelnych w Chełmży i Toruniu Wojciech Sławiński s. 252-270