Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2007, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 7
Mohylew i jego mieszkańcy w latach 1577-1580 : w świetle ksiąg magistratu mohylewskiego Krzysztof Pęcherzewski s. 11-66
Konflikt Lwa Sapiehy, wojewody wileńskiego i Krzysztofa Radziwiłła, hetmana polnego litewskiego na tle problemów militarnych i politycznych Rzeczypospolitej w latach 1625-1633 Arkadiusz Czwołek s. 67-101
Robert Baden-Powell jako twórca światowego skautingu oraz polska koncepcja ruchu istniejącego w Galicji przed 1914 r. Waldemar Potkański s. 102-114
Walka o wpływy polityczne w związkach zawodowych w 1947 r. na przykładzie województwa krakowskiego Tomasz Skrzyński s. 115-136
Obóz pracy przymusowej w Milęcinie (Mielęcinie) Ludwik Szuba s. 137-164
Radzieckie służby dyplomatyczne i konsularne w Polsce w latach 1944-1961 Mirosław Golon s. 165-251
Rewindykacja majątku Kościołów ewangelickich w świetle ustwodawstwa polskiego na przykładzie b. ewangelickich gmin kościelnych w Chełmży i Toruniu Wojciech Sławiński s. 252-270
Prymas Stefan Wyszyński z wizytą w Bydgoszczy - maj 1949 r. Igor Makacewicz s. 271-287
O procesach o czary w "Prusach Brandenburskich" Stanisław Salmonowicz Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 291-302