Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2004, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne s. 7
Misja posłów moskiewskich Fiodora Żeliabuskiego i Semena Matczina w Polsce w 1615 r. Wojciech Polak s. 11-55
Uwagi o federalnym charakterze państwa polsko-litewskiego w XVI-XVIII w. : artykuł dyskusyjny Grzegorz Górski s. 57-77
Od wspólnoty charyzmatycznej do grupy interesu : przypadek frankizmu Marcin Soboń s. 79-124
Zapomniany głos w sprawie restytucji monarchii : idea "Monarchii Narodowej" w myśli politycznej Wincentego Lutosławskiego (1863-1954) Tomasz Sikorski s. 125-148
Korpus oficerski II RP w świetle wybranych regulacji prawnych Anna Tarnowska s. 149-181
Polityka władz wobec zakonu redemptorystów w Toruniu w świetle dokumentów partyjnych, sądowych i służby bezpieczeństwa w latach 1959-1963 : (cz. I) Ludwik Szuba s. 183-216
Transformacja ustrojowa a prawo sądowe pierwszych lat Polski Ludowej Anna Stawarska-Rippel s. 217-232
Uwagi na marginesie recenzji prof. Jerzego Serczyka Andrzej Chwalba Jerzy Serczyk (aut. dzieła rec.) s. 235-238
Odpowiedź na uwagi prof. Andrzeja Chwalby Jerzy Serczyk Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 239
Pod władzą carów : ziemie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX wieku Dariusz Szpoper Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 241-255
Zawartość dwóch poprzednich tomów. s. 256