Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
1999, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5
Totalitaryzm w Polsce lat 1948-1956 Roman Bäcker s. 7-16
Kształtowanie się nowego ustroju w Polsce w latach 1944-1952 Grzegorz Górski s. 17-26
Czystki polityczne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 1947-1956 Zbigniew Girzyński s. 27-35
Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce w latach 1947-1956 : okupant w roli sojusznika Mirosław Golon s. 37-115
Stalinizacja polskiej gospodarki : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz przekształcenia strukturalne (1944-1955) Ryszard Sudziński s. 117-137
Wieś wobec kolektywizacji na przykładzie województwa bydgoskiego (1948-1956) Ryszard Kozłowski s. 139-180
Propaganda kolektywizacji : wycieczki polskich chłopów na Ukrainę w latach 1948-1949 Serhij Tkaczow Emilian Wiszka (tłum.) s. 181-205
Postawy inteligencji polskiej wobec stalinizmu (1944-1956) : refleksje historyka Stanisław Salmonowicz s. 207-227
Uniwersytety polskie w czasach stalinizmu : esej wspomnieniowy Jerzy Serczyk s. 229-248
Sztuka w służbie propagandy stalinowskiej Józef Poklewski s. 249-258
Pod nadzorem UB i MO : przyczynek do działalności organów bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie Grzegorz Ostasz s. 259-272
Ludność rodzima na tzw. Ziemiach Odzyskanych i polityka "autochtoniczna" rządu w okresie stalinowskim (1948-1956) Leszek Belzyt s. 273-285
Represje polityczne wobec Episkopatu katolickiego w Polsce w okresie stalinowskim Ryszard Gryz s. 287-310
Katolickie szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 1948-1956 : zarys problematyki badawczej Leszek Zygner s. 311-321
Wojskowa służba alumów w PRL Andrzej Lesiński s. 323-331