Znaleziono 22 artykuły

Grzegorz Górski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Forming a new constitutional order in Poland in the years 1944-1952 Grzegorz Górski s. 9-18
Likwidacja struktur Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1944-1945 Grzegorz Górski s. 11-22
Tworzenie podstaw ustrojowych PRL Grzegorz Górski s. 17-25
Kształtowanie się nowego ustroju w Polsce w latach 1944-1952 Grzegorz Górski s. 17-26
Wokół problemów periodyzacji historii ustroju Polski : uwagi dyskusyjne Grzegorz Górski s. 21-32
Odbudowa polskiej administracji publicznej w latach 1916-1919 Grzegorz Górski s. 29-37
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w latach 1910-1931 Grzegorz Górski s. 31-44
"To proste: Będziemy się bić", czyli : czy Gdańsk był wart wojny Grzegorz Górski s. 43-62
Uwagi o federalnym charakterze państwa polsko-litewskiego w XVI-XVIII w. : artykuł dyskusyjny Grzegorz Górski s. 57-77
Prusy Wschodnie w koncepcjach ZWZ-AK Grzegorz Górski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 115-118
Czy komunizm był systemem ludobójczym, czyli : kilka refleksji na marginesie "Czarnej księgi komunizmu" Grzegorz Górski S. Curtois (aut. dzieła rec.) J. L. Margolin (aut. dzieła rec.) N. Werth (aut. dzieła rec.) s. 117-123
Podstawy ustrojowe PRL Grzegorz Górski s. 126-134
Początki Polskiego Państwa Podziemnego Grzegorz Górski s. 127-136
Sprawa Dreda Scotta : przyczynek do dziejów amerykańskiego konstytucjonalizmu Grzegorz Górski s. 137-149
Problematyka bezpieczeństwa publicznego w pracach Polskiego Państwa Podziemnego Grzegorz Górski Janusz Marszalec (aut. dzieła rec.) s. 155-162
Czy tak wyglądały początki sowietyzacji Kresów Wschodnich w 1939 r.? Grzegorz Górski Adam Sudoł (aut. dzieła rec.) s. 171-176
Dylematy zdrady : wokół książki R. Nazarewicza "Armii Ludowej dylematy i dramaty" Grzegorz Górski Ryszard Nazarewicz (aut. dzieła rec.) s. 189-198
O ziemiach zachodnich i północnych w pracach polskiego podziemia 1939-1945 Grzegorz Górski Mirosław Dymarski (aut. dzieła rec.) s. 201-212
W sprawie polemiki K. Dunin-Wąsowicza ze S. Salmonowiczem czyli jeszcze kilka uwag o Polskim Państwie Podziemnym Grzegorz Górski s. 203-208
Konstytucji kwietniowej blaski i cienie w ujęciu Władysława Rostockiego Grzegorz Górski Władysław Rostocki (aut. dzieła rec.) s. 207-219
Komisariat Generalny Ziem Nowych w planach Delegatury Rządu RP na Kraj Grzegorz Górski s. 211-232
Postulaty Administracji Zmilitaryzowanej Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) - Armii Krajowej (AK) pod adresem Administracji Zastępczej Grzegorz Górski s. 225-255