Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2005, Tom 18-19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między Moskwą a Londynem : sprawa polska od jesieni 1944 do lipca 1945 Stanisław Salmonowicz s. 9-16
Tworzenie podstaw ustrojowych PRL Grzegorz Górski s. 17-25
Aparat administracyjny PKWN Marzena Lipska s. 27-34
U źródeł sądownictwa państwa totalitarnego : zmiany ustroju sądownictwa powszechnego w tzw. Polsce Lubelskiej (22 lipca 1944 - 31 grudnia 1944) : zarys problematyki Marcin Zaborski s. 35-40
Propagandowe cele mediów PKWN w okresie lubelskim : (lipiec-grudzień 1944) Ludwik Szuba s. 41-51
Konstytucja Filipa Orlika z 1710 roku Andrij Kosyło Leszek Ćwikła s. 55-68
Stanisław Sarnicki jako działacz reformacyjny : (część I) Wojciech Sławiński s. 69-113
Marian Rejewski w optyce władz bezpieczeństwa PRL Wojciech Polak s. 115-127
Ambasadorowie Stalina : radzieccy dyplomaci w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach w latach 1944-1953 Mirosław Golon s. 129-178
Nowa książka o dziejach polskiej husarii : Radosław Sikora, "Fenomen husarii", Toruń 2003, Dom Wydawniczy Duet, ss. 271 Piotr Florek Radosław Sikora (aut. dzieła rec.) s. 181-190