Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2010, Tom 23

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hołd pruski z 1525 roku jako 'miejsce pamięci' w kulturze staropolskiej Igor Kąkolewski s. 11-28
Potop szwedzki w świadomości historycznej Polaków Jacek Wijaczka s. 29-45
Kult Jana III Sobieskiego i wiktorii wiedeńskiej (1683) w polskiej kulturze i tradycji Kazimierz Maliszewski s. 47-62
U początków 'czarnej legendy' czasów saskich Jerzy Dygdała s. 63-84
'Forti et fideli nihil difficile'. Kariera Wolmara Farensbacha w Inflantach Mariusz Balcerek s. 85-106
Fortschritt angesichts des Untergangs oder der Opitimismus der polnischen Aufklärung Agnieszka Pufelska s. 107-120
Staropolska turystyka uzdrowiskowa w XVIII wieku Adam Kucharski s. 121-148
Niemieckie Ordynacje Policyjne (XVI-XVIII wiek) : uwagi o sytuacji badawczej Stanisław Salmonowicz s. 151-177
Suma wszystkich strachów. Aspekty kultury politycznej Niemiec wilhelmińskich (do 1914 roku) : zarys propozycji badawczej Grzegorz Kucharczyk s. 179-190
Wilkierz miasta Fromborka (XVII/XVIII wiek) Danuta Bogdan s. 193-223
Reformacja jako wydarzenie medialne : uwagi na marginesie pracy Johannesa Burkhardta Maciej Ptaszyński Johannes Burkhardt (aut. dzieła rec.) s. 227-244
Refleksja po latach : wokół książki Teresy Grzybkowskiej "Złoty wiek malarstwa gdańskiego na tle kultury artystycznej miasta 1520-1620" Edmund Kizik Teresa Grzybkowska (aut. dzieła rec.) s. 245-258
Uwagi i refleksje na marginesie lektury najnowszej syntezy dziejów kultury polskiej Kazimierz Maliszewski Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 259-271
"Ryga w Rzeczpospolitej polsko-litewskiej w latach 1581-1621", Anna Ziemlewska, Toruń 2008 : [recenzja] Mariusz Balcerek Anna Ziemlewska (aut. dzieła rec.) s. 275-280
"Die Privatbibliotheken in Tallinn und Pärnu im 18. Jahrhundert", oprac. Raimo Pullat, Tallinn 2009 : [recenzja] Maria Bogucka Raimo Pullat (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Magia i astrologia w literaturze polskiego Oświecenia", Danuta Kowalewska, Toruń 2009 : [recenzja] Jacek Wijaczka Danuta Kowalewska (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"Auf die mehrere Ausbreitung der teutschen Sprache soll fürgedacht werden... Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im Unterrichtssystem der Donaumonarchie zur Regierungszeit Maria Theresias und Josephs II", Ulrike Eder, Innsbruck-Wien-Bozen 2006 : [recenzja] Camilla Badstübner-Kizik Edmund Kizik Ulrike Eder (aut. dzieła rec.) s. 289-292
"Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej", Cezary Kuklo, Warszawa 2009 : [recenzja] Zenon Guldon Cezary Kuklo (aut. dzieła rec.) s. 293-296
"Kirche und Nation. Westpreussen, Galizien und die Bukowina zwischen Völkerfrühling und den Ersten Weltkrieg", Ralph Schattkowsky, Sergij Osatschuk, Bernadetta Wójtowicz-Huber, Hamburg 2009 : [recenzja] Szczepan Wierzchosławski Sergij Osatschuk (aut. dzieła rec.) Ralph Schattkowsky (aut. dzieła rec.) Bernadetta Wótowicz-Huber (aut. dzieła rec.) s. 297-303
Sprawozdanie z konferencji "Interkultureller Dialog in den Städten des Königlichen Preussen", Toruń, 8-10 października 2009 Anna Mikołajewska s. 307-312
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej. Region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg, 20-22 września 2009 Sławomir Kościelak s. 313-320
Sławomir Kalembka (1936-2009) Magdalena Niedzielska s. 323-325
Noty o autorach. s. 327-328
Nota edytorska. s. 329-330