Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2001, Tom 10 (11)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 7
Wielka wojna północna i jej skutki Jacek Staszewski s. 11-20
Europa po ostatnich wielkich wojnach XVII stulecia Mariusz Markiewicz s. 21-30
Warmia i Prusy Książęce w dobie wielkiej wojny północnej Stanisław Achremczyk s. 31-43
Wielkie miasta Prus Królewskich w dobie wojny północnej Bogusław Dybaś s. 45-53
Rzeczpospolita skonfederowana : uwagi o funkcjonowaniu państwa w dobie wielkiej wojny północnej (1702-1710) Jarosław Poraziński s. 55-61
Ku wojnie czy Unii? : polityka Rzeczpospolitej wobec Moskwy w latach 1584-1586 Arkadiusz Czwołek s. 65-91
Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w I połowie XVIII w. : status i służba wojskowa Henryk Wisner s. 93-105
Z dziejów nominacji kanclerskich na Litwie w dobie Jana III Sobieskiego Arkadiusz Malejka s. 107-118
PET i Organizacja Młodzieży Narodowej w Częstochowie w latach 1904-1914 : przyczynek do ruchu zetowego w Królestwie Polskim przed I wojną światową Przemysław Olstowski s. 119-146
Akcja "Wisła" w świetle akt Ludowego Wojska Polskiego Tomasz Skrzyński s. 147-178
Skąd pochodzi oligarchia : ewolucja komunizmu i systemu grup nacisku w ZSRR Jaryna Boreńko s. 179-188
Dylematy zdrady : wokół książki R. Nazarewicza "Armii Ludowej dylematy i dramaty" Grzegorz Górski Ryszard Nazarewicz (aut. dzieła rec.) s. 189-198
Informacja o zawartości dotychczas wydanych tomów "Czasów Nowożytnych". s. 199-202