Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2002, Tom 12 (13)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komunikat s. 7
O periodyzacji historii ustroju dawnej Polski Wacław Uruszczak s. 11-20
Wokół problemów periodyzacji historii ustroju Polski : uwagi dyskusyjne Grzegorz Górski s. 21-32
Projekty politycznej i religijnej współpracy protestancko-prawosławnej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod koniec XVI wieku Wojciech Sławiński s. 33-56
Efektywność przedsejmowego sejmiku wileńskiego w pierwszej połowie XVII wieku Henryk Wisner s. 57-83
Sejmiki w guberniach litewskich w pierwszej połowie XIX wieku Tamara Bairašauskatė s. 85-101
Baron Goswin de Stassart w służbie Napoleona i Rewolucji 1830 r. w Belgii Władysław Zajewski s. 103-123
O doświadczeniach kodyfikacji prawa cywilnego w II Rzeczpospolitej dla współczesnego ustawodawcy Ewa Borkowska-Bagieńska s. 125-141
O dziejach militarnych Obozu Narodowego lat 1939-1945 Stanisław Salmonowicz Krzysztof Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 145-155
Kilka dokumentów z dziejów ruchu prometejskiego w II Rzeczypospolitej Marcin Kwiecień Grzegorz Mazur s. 157-171