Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2001, Tom 11 (12)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie periodyzacji historii ustroju Polski w polskich naukach historyczno-prawnych od końca XIX wieku do współczesności Leonard Górnicki s. 5-39
Sytuacja prawna ludności prawosławnej w państwie polsko-litewskim do 1596 r. Leszek Ćwikła s. 41-57
Kilka uwag dotyczących oceny niemieckiej szkoły historyczno-prawnej w polskiej nauce prawa Grzegorz Jędrejek s. 59-74
Pomniki czasu cesarstwa : wybrane tematy z terenu Prus Wschodnich i Zachodnich Bogusław Mansfeld s. 75-95
Polsko-radziecka wojna 1939 r. w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu Sergiusz Tkaczow s. 97-118
Dwa doświadczenia sztuki polskiej : rok 1950 i 1990 Wojciech Włodarczyk s. 119-124
Dzieje sojuszu polsko-francuskiego w latach 1933-1936 Mariusz Wołos Henryk Bułhak (aut. dzieła rec.) s. 127-133
Materiały do obecności sowieckiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948 Ryszard Techman Andrzej Wojtaszak (aut. dzieła rec.) s. 135-145
Sprawozdanie Kasy Oficerskiej I Brygady Legionów Polskich za lata 1915-1916 : przyczynek do dziejów samorządu oficerskiego I Brygady Przemysław Olstowski s. 149-173
Informacja o zawartości dotychczas wydanych tomów "Czasów Nowożytnych". s. 175-179