Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2011, Tom 24

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Sarnicki jako działacz reformacyjny : (część II) Wojciech Sławiński s. 11-35
Miejsca i terminy jarmarków na terenie Prus Królewskich i Książęcych w końcu XVI wieku na podstawie wykazów z gdańskich kalendarzy Piotr Paluchowski s. 37-59
Z dziejów stosunków polsko-holenderskich w XVI-XVII wieku Maria Bogucka s. 61-75
Uroczystości przy remontach szubienicy i pręgierzy w Gdańsku od drugiej połowy XVI do początku XIX wieku : przyczynek do dziejów ceremonii publicznych w okresie nowożytnym Edmund Kizik s. 77-89
Jeszcze o nazwach dwóch części Prus w XVIII wieku Jerzy Dygdała s. 91-104
Wybicki o meandrach rewolucji francuskiej 1789 roku Władysław Zajewski s. 105-116
Londyński "Spectator" jako wzorzec czasopisma moralno-obyczajowego w epoce Oświecenia Kazimierz Maliszewski s. 117-132
Edukacja elit w szkolnictwie katolickim i protestanckim w Prusach Królewskich Kazimierz Puchowski s. 133-148
Czy w XVIII wieku drukowano w Zamościu tezy rozpraw doktorskich z prawa rzymskiego? Marian Chachaj s. 149-162
Uznanie królewskiego statusu Prus przez uczestników pierwszej fazy wojny północnej (1700-1703) Andrzej Kamieński s. 163-182
Vom alten zum neuen Messianismus. Zur Rezeption der Konföderation von Bar in der polnischen Romantik Martin Faber s. 183-198
Edison - jak mężczyźni wyzwolili kobiety i co z tego wynikło Michał Kopczyński s. 199-217
Proces o czary we wsi Osowo z 1686 roku Jacek Wijaczka s. 221-230
O klasycznej monarchii pruskiej z lat 1701-1806 Stanisław Salmonowicz Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) s. 233-247
W kręgu dwóch kultur Szczepan Wierzchosławski Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 249-257
"Stanislaus Hosius. Sein Wirken als Humanist, Theologe und Mann der Kirche in Europa", hrsg. von Bernhart Jähnig, Hans-Jürgen Karp, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands", Beiheft 18, 2007 ; "Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie", Olsztyn 2005 : [recenzja] Janusz Małłek Bernhart Jähnig (aut. dzieła rec.) Hans-Jürgen Karp (aut. dzieła rec.) s. 261
"Nielubiani, tolerowani. Katolicy w Elblągu w II połowie XVII i w XVIII wieku. Studium z dziejów codziennego współistnienia wyznań", Elżbieta Paprocka, Gdańsk 2009 : [recenzja] Janusz Małłek Elżbieta Paprocka (aut. dzieła rec.) s. 263-264
"Miłośnicy 'chińskości' w dawnej Polsce. Od siedemnastego do początków dwudziestego wieku", Bogna Łakomska, Warszawa 2008 : [recenzja] Janusz Tazbir Bogna Łakomska (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"The Cultivation of Monarchy and the Rise of Berlin: Brandenburg-Prussia 1700", ed. by Karin Friedrich, Sara Smart, Farnham 2010 : [recenzja] Andrzej Kamieński Karin Friedrich (aut. dzieła rec.) Sara Smart (aut. dzieła rec.) s. 269-272
"Hexen und Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit", Walter Rummel, Rita Voltmer, Darmstadt 2008 : [recenzja] Jacek Wijaczka Walter Rummel (aut. dzieła rec.) Rita Voltmer (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Tuer le tyrann? Le tyranicide dans l'Europe moderne", Monique Cottret, Paris 2009 : [recenzja] Igor Kąkolewski Monique Cottret (aut. dzieła rec.) s. 277-279
"Polnisch-österreichische Kontakte sowie Militärbündnisse 1618-1918. Symposium und Abendvortrag 11. und 12. September 2008", Wien 2009 : [recenzja] Jerzy Dygdała s. 281-286
"Wspomnienia z wojny rosyjsko-tureckiej 1877-1878", Józef Zaczyński, Gdańsk 2009 : [recenzja] Tomasz Krzemiński Józef Zaczyński (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Tragedia polska drugiej połowy XIX wieku - wzorce i odstępstwa", Marek Dybizbański, Poznań 2009 : [recenzja] Marzena Liedke Marek Dybizbański (aut. dzieła rec.) s. 289-291
"Deutschlands östliche Nachbarschaften. Eine Sammlung von historischen Essays für Hans Hennig Hahn", hrsg. von Edmund Dmitrów, Tobias Weger, Peter Lang, Frankfurt am Main 2009 : [recenzja] Kazimierz Wajda Edmund Dmitrów (aut. dzieła rec.) Peter Lang (aut. dzieła rec.) Tobias Weger (aut. dzieła rec.) s. 293-296
"Aufklärung und Kulturtransfer in Mittel- und Osteuropa", hrsg. von Agnieszka Pufelska, Iwan Michelangelo D'Aprile, Berlin-Potsdam 2009 : [recenzja] Jerzy Dygdała Iwan Michelangelo D'Aprile (aut. dzieła rec.) Agnieszka Pufelska (aut. dzieła rec.) s. 297-300
"Kultureller Austausch. Bilanz und Perspektiven der Frühneuzeitforschung", hrsg. von Michael North, Köln-Weimar-Wien 2009 : [reecenzja] Jacek Wijaczka Michael North (aut. dzieła rec.) s. 301-305
"Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu (1826-2009)", Jarosław Kłaczkow, Toruń 2010 : [recenzja] Dominik Krysiak Jarosław Kłaczkow (aut. dzieła rec.) s. 307-309
Noty o autorach. s. 311-313
Nota edytorska. s. 315-316