Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
1998, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5
Listopad 1918 a literatura polska Artur Hutnikiewicz s. 5-13
Polski wiek XIX Stanisław Salmonowicz s. 15-28
Odbudowa polskiej administracji publicznej w latach 1916-1919 Grzegorz Górski s. 29-37
Lewica niepodległościowa w Królestwie Polskim (sierpień 1914-sierpień1915) Jerzy Z. Pająk s. 39-56
Chłopi Królestwa Polskiego a Niepodległość (1914-1918) Marek Przeniosło s. 57-66
Zakony i kongregacje katolickie w Prusach Królewskich w okresie potrydenckim jako ośrodki religijności i komunikacji społecznej Kazimierz Maliszewski s. 67-79
Kapłan ortodoksyjnego bolszewizmu : filozofia dziejów Nikołaja Bucharina Rafał Stobiecki s. 81-101
Powojenna współpraca Skandynawów : osiągnięcia, alternatywy, prognozy na przyszłość Bernard Piotrowski s. 103-118
Dyspartyment pogłównego żydowskiego w Koronie w 1717 roku Jadwiga Muszyńska s. 119-131
Stanowisko Francji wobec wojny polsko-bolszewickiej (23 VII-15 VIII 1920) Mariusz Wołos s. 133-154
Raport kpt. Łukasza Cieplińskiego po "Burzy" w inspektoracie AK Rzeszów Grzegorz Ostasz s. 155-166
Życie z cenzurą Maria Bogucka s. 167-170
Czy tak wyglądały początki sowietyzacji Kresów Wschodnich w 1939 r.? Grzegorz Górski Adam Sudoł (aut. dzieła rec.) s. 171-176