Znaleziono 9 artykułów

Marek Przeniosło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chłopi i ziemianie Królestwa Polskiego w latach I wojny światowej : stosunki wzajemne Marek Przeniosło s. 3-21
Stosunek chłopów Królestwa Polskiego do wojsk i władz rosyjskich, niemieckich i austriackich w latach 1914-1918 Marek Przeniosło s. 43-61
Chłopi Królestwa Polskiego a Niepodległość (1914-1918) Marek Przeniosło s. 57-66
Organizacje samopomocy społecznej w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej Marek Przeniosło s. 57-72
Między niezależnością a podległością : stosunki Polskiej Komisji Likwidacyjnej z rządem warszawskim (1918-1919) Marek Przeniosło s. 81-100
Partie polityczne II Rzeczpospolitej wobec komunistów polskich w latach 1918-1921 Marek Przeniosło s. 87-100
Ziemiaństwo w Królestwie Polskim i jego straty poniesione w pierwszym roku Wielkiej Wojny Marek Przeniosło s. 95-112
"Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku", Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło, Kielce 2010 : [recenzja] Piotr Kardyś Małgorzata Przeniosło (aut. dzieła rec.) Marek Przeniosło (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim : studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej", red. Eugeniusz Niebelski, Lublin-Warszawa 2008 : [recenzja] Marek Przeniosło Eugeniusz Niebelski (aut. dzieła rec.) s. 289-291