Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
1996, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji. s. 5
Likwidacja struktur Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1944-1945 Grzegorz Górski s. 11-22
Testament Polski Podziemnej Stanisław Salmonowicz s. 23-31
Stanowisko ZSRR wobec kształtu terytorialnego i oblicza politycznego Polski w latach 1944-1945 : w świetle źródeł Ryszard Sudziński s. 33-51
Rola organów bezpieczeństwa w likwidacji polskiej konspiracji niepodległościowej na terenie Warmii i Mazur Sławomir Grabowski s. 53-73
Represje Armii Czerwonej i NKWD wobec polskiej konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1956 : część I Mairosław Golon s. 75-110
Trzecia wojna światowa w planach emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1956 : zarys problemu badawczego Andrzej Zaćmiński s. 111-133
Inwentarz dóbr tuczyńskich na Wołyniu z 1742 r. Jacek Wijaczka s. 135-149
List posłów polskich do Danii - Jana Dymitra Solikowskiego i Piotra Kłoczowskiego do króla Zygmunta Augusta z 9 I 1569 r. : przyczynek do dziejów podróży w XVI wieku Wojciech Polak s. 151-155