Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
1999, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół pojęcia nowoczesnej historii polityki Władysław Zajewski s. 7-13
Rozwój prawa chińskiego w latach 1358-1911 Antoni Kość s. 15-31
Wyprawa norweska Chrystiana II : desperacka próba czy realna szansa na odzyskanie utraconego Królestwa Andrzej Żygadło s. 33-56
Polityka ekspansji rosyjskiej Cerkwi prawosławnej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX w. Witold Kołbuk s. 57-74
"Stałość w niewoli" : autostereotyp Polaka w poglądach galicyjskich konserwatystów Marek Chamot s. 75-85
Partie polityczne II Rzeczpospolitej wobec komunistów polskich w latach 1918-1921 Marek Przeniosło s. 87-100
Gmach utopii z ludzkich kości Stanisław Salmonowicz S. Curtois (aut. dzieła rec.) J. L. Margolin (aut. dzieła rec.) N. Werth (aut. dzieła rec.) s. 101-115
Czy komunizm był systemem ludobójczym, czyli : kilka refleksji na marginesie "Czarnej księgi komunizmu" Grzegorz Górski S. Curtois (aut. dzieła rec.) J. L. Margolin (aut. dzieła rec.) N. Werth (aut. dzieła rec.) s. 117-123
Na marginesie dziejów Związku Młodzieży Polskiej ZET i organizacji pochodnych Przemysław Olstowski Tadeusz Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 125-144
Problemy porządku publicznego w Powstaniu Warszawskim Stanisław Salmonowicz Janusz Marszalec (aut. dzieła rec.) s. 145-154
Problematyka bezpieczeństwa publicznego w pracach Polskiego Państwa Podziemnego Grzegorz Górski Janusz Marszalec (aut. dzieła rec.) s. 155-162
W sprawie próby monografii służb informacyjno-wywiadowczych Drugiej Rzeczpospolitej Andrzej Misiuk (aut. dzieła rec.) s. 163-179