Znaleziono 10 artykułów

Przemysław Olstowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Służba Gustawa Orlicz-Dreszera w kawalerii legionowej Przemysław Olstowski s. 97-114
PET i Organizacja Młodzieży Narodowej w Częstochowie w latach 1904-1914 : przyczynek do ruchu zetowego w Królestwie Polskim przed I wojną światową Przemysław Olstowski s. 119-146
Szkoły wydziałowe w Toruniu lat Drugiej Rzeczypospolitej Przemysław Olstowski s. 119-147
Na marginesie dziejów Związku Młodzieży Polskiej ZET i organizacji pochodnych Przemysław Olstowski Tadeusz Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 125-144
"Policja Państwowa w Toruniu (1920-1939)", Bolesław Sprengel, Toruń 1999 : [recenzja] Przemysław Olstowski Bolesław Sprengel (aut. dzieła rec.) s. 149-152
Sprawozdanie Kasy Oficerskiej I Brygady Legionów Polskich za lata 1915-1916 : przyczynek do dziejów samorządu oficerskiego I Brygady Przemysław Olstowski s. 149-173
W sprawie próby monografii służb informacyjno-wywiadowczych Drugiej Rzeczpospolitej Andrzej Misiuk (aut. dzieła rec.) s. 163-179
Przedszkola i ochronki w międzywojennym Toruniu Przemysław Olstowski s. 215-226
Biografistyka piłsudczyków : stan badań oraz potrzeby dalszych prac badawczych Przemysław Olstowski s. 221-253
"Der Piłsudski - Kult und seine Bedeutung für den polnischen Staat 1926-1939", Heidi Hein, "Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Forschung", Bd. 9, Marburg 2002, Verlag Herder-Institut, ss. 512 : [recenzja] Przemysław Olstowski Heidi Hein (aut. dzieła rec.) s. 241-247