Znaleziono 6 artykułów

Janusz Marszalec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie Państwo Podziemne : ciągłość i trwanie Janusz Marszalec s. 11-33
Polskie Państwo Podziemne : nadzieje i rzeczywistość Janusz Marszalec Grzegorz Mazur Tomasz Strzembosz Rafał Wnuk Leszek Żebrowski s. 35-50
Problemy porządku publicznego w Powstaniu Warszawskim Stanisław Salmonowicz Janusz Marszalec (aut. dzieła rec.) s. 145-154
Problematyka bezpieczeństwa publicznego w pracach Polskiego Państwa Podziemnego Grzegorz Górski Janusz Marszalec (aut. dzieła rec.) s. 155-162
"Wrocławscy Powstańcy Warszawy", Krzysztof Kunert, Wrocław 2011 : [recenzja] Janusz Marszalec Krzysztof Kunert (aut. dzieła rec.) s. 261-265
Na "spotkanie" ludziom z AK : Służba Bezpieczeństwa wobec środowisk akowskich po 1956 roku na Wybrzeżu Gdańskim Janusz Marszalec s. 271-316