Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2002, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bitwa nad rzeką Wiedroszą i jej znaczenie dla kampanii moskiewsko-litewskiej 1500 r. Krzysztof Kwiatkowski s. 9-95
Z działalności służb wywiadowczych Wielkiego Księstwa Litewskiego na przełomie XVI i XVII wieku : zarys problematyki Arkadiusz Czwołek s. 97-124
Miasto jako twierdza : garnizony w miastach Rzeczypospolitej polsko-listewskiej w XVII wieku Bogusław Dybaś s. 125-135
Sprawa Dreda Scotta : przyczynek do dziejów amerykańskiego konstytucjonalizmu Grzegorz Górski s. 137-149
Humor i satyra niezależna w Polsce w latach 1981-1989 Wojciech Polak s. 151-175
Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego jako przedmiot inwigilacji organów UB i SB Staniłsław Salmonowicz Ryszard Terlecki (aut. dzieła rec.) s. 179-194
Czy zwrot w historiografii "pruskiej" Jerzy Serczyk Peter Mast (aut. dzieła rec.) s. 195-210
Dossier Józefa Becka : jeszcze raz o przyczynach antagonizmu : pułkownik Beck - Francja Mariusz Wołos s. 211-246