Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2003, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces o mord rytualny w Kopysi w latach 1693-1694 Jacek Wijaczka s. 9-41
Z problemów kolaboracji w Polsce w latach 1939-1941 Stanisław Salmonowicz Jerzy Serczyk s. 43-65
Działalność polityczna księcia Zdzisława Lubomirskiego w okresie istnienia Rady Regencyjnej w świetle źródeł pamiętnikarskich Tomasz Krzemiński s. 67-101
Początkowe dzieje barwy i symboliki strzelców podhalańskich oraz ich związki z kulturą ludową Podhala - lata 1918-1920 : przyczynek do badań mundurologicznyh i kostiumologicznych Aleksander Smoliński s. 103-176
Pierwsze lata działalności Powszechnej Organizacji Służba Polsce Ludwik Szuba s. 177-203
Konstytucji kwietniowej blaski i cienie w ujęciu Władysława Rostockiego Grzegorz Górski Władysław Rostocki (aut. dzieła rec.) s. 207-219