Znaleziono 5 artykułów

Władysław Rostocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[W związku z recenzją Jerzego Skowronka...] Karolina Rostocka Władysław Rostocki s. 167-169
Konstytucji kwietniowej blaski i cienie w ujęciu Władysława Rostockiego Grzegorz Górski Władysław Rostocki (aut. dzieła rec.) s. 207-219
Jeszcze o próbach stworzenia legionu polskiego w Portugalii Władysław Rostocki s. 257-278
"Pamiętnik 1827-1840", Tomasz Puchalski, wstęp napisał Władysław Rostocki, rękopis przygotowali Jan Skarbek i Jan Ziółek, językoznawczo oprac. Tadeusz Brajerski, Lublin 1987 : [recenzja] Norbert Kasparek Tadeusz Brajerski (aut. dzieła rec.) Tomasz Puchalski (aut. dzieła rec.) Władysław Rostocki (aut. dzieła rec.) Jan Skarbek (aut. dzieła rec.) Jan Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Korpus w gęsie pióra uzbrojony : urzędnicy warszawscy, ich życie i praca w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do roku 1831", Władysław Rostocki, Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Wasilewska Władysław Rostocki (aut. dzieła rec.) s. 409-411