Znaleziono 7 artykułów

Jan Skarbek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół rzymskokatolicki na Białorusi i Litwie w XIX i początkach XX stulecia Jan Skarbek s. 7-28
Pułk Krakusów Lubelskich (10 Pułk Ułanów) w powstaniu 1830 - 1831 Jan Skarbek s. 71-87
Organizacja parafialna w diecezji wileńskiej w latach 1772/3-1914 Jan Skarbek s. 118-143
Formowanie 15 i 16 Pułku Piechoty w województwie lubelskim podczas powstania listopadowego Jan Skarbek s. 191-200
"Pamiętnik 1827-1840", Tomasz Puchalski, wstęp napisał Władysław Rostocki, rękopis przygotowali Jan Skarbek i Jan Ziółek, językoznawczo oprac. Tadeusz Brajerski, Lublin 1987 : [recenzja] Norbert Kasparek Tadeusz Brajerski (aut. dzieła rec.) Tomasz Puchalski (aut. dzieła rec.) Władysław Rostocki (aut. dzieła rec.) Jan Skarbek (aut. dzieła rec.) Jan Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 287-288
Gwardia Ruchoma piesza województwa lubelskiego podczas powstania listopadowego Jan Skarbek s. 637-658
"Zarys dziejów kościoła katolickiego w Polsce", Jerzy Kłoczowski, Lidia Müllerowa, Jan Skarbek, Kraków 1986 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) Lidia Müllerowa (aut. dzieła rec.) Jan Skarbek (aut. dzieła rec.) s. 777-784