Znaleziono 14 artykułów

Aleksander Smoliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd dorobku polskiej historiografii na temat dziejów kawalerii oraz niektórych formacji konnych Aleksander Smoliński s. 7-26
Ordre de Bataille jazdy i artylerii konnej Wojska Polskiego podczas polskiej ofensywy w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu (maj-czerwiec 1919 r.) Aleksander Smoliński s. 61-71
Początkowe dzieje barwy i symboliki strzelców podhalańskich oraz ich związki z kulturą ludową Podhala - lata 1918-1920 : przyczynek do badań mundurologicznyh i kostiumologicznych Aleksander Smoliński s. 103-176
Obraz Wojska Polskiego z początku lat trzydziestych XX wieku w materiałach Reichswehry Jarosław Centek Aleksander Smoliński s. 121-132
Dzieje kawalerii na świecie w krzywym zwierciadle Aleksander Smoliński M. Dziuba (aut. dzieła rec.) Roman [Johann] Jarymowycz (aut. dzieła rec.) s. 145-157
Jak Kościuszko dostał się do niewoli pod Maciejowicami Aleksander Smoliński s. 174-180
Nieudana próba opisu walk 1 Armii Konnej w maju-wrześniu 1920 roku Aleksander Smoliński Włodzimierz Nowak (aut. dzieła rec.) s. 175-193
Nowa monografia armii Królestwa Polskiego Aleksander Smoliński Maciej Trąbski (aut. dzieła rec.) s. 175-179
Kolejne tomy serii wydawniczej poświęconej dziejom artylerii Katarzyna Agnieszka Błoch Lech Andrzej Walkiewicz Mirosław Giętkowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Smoliński (aut. dzieła rec.) s. 179-183
"Do szarży marsz, marsz...Studia z dziejów kawalerii", Aleksander Smoliński, Toruń 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Aleksander Smoliński (aut. dzieła rec.) s. 188-189
Zamach, którego nie było : przyczynek do historii wizyty rumuńskiej pary królewskiej w Polsce w czerwcu 1923 rok Aleksander Smoliński s. 195-206
Nadanie szefostwa króla Rumunii Karola II 57 Pułkowi Piechoty Aleksander Smoliński s. 205-223
"Kawaleria przeciwników i sojuszników Wojska Polskiego w latach 1918-1921", pod red. Aleksandra Smolińskiego, Toruń 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Aleksander Smoliński (aut. dzieła rec.) s. 258-259
"Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r.", Aleksander Smoliński, Toruń 2000 : [recenzja] Marek Dutkiewicz Aleksander Smoliński (aut. dzieła rec.) s. 275-278