Tytuł Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
ISSN 1428-8982
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
2000, Tom 9 (10)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Toruńskie sympozjum "Leonid Żytkowicz - życie i dzieło" Stanisław Salmonowicz s. 7
Zarys życia i działalności Profesora Leonida Żytkowicza Andrzej Piątkowski s. 9-15
Leonid Żytkowicz historyk dziejów gospodarki i społeczeństwa Stefan Cackowski s. 17-24
Leonid Żytkowicz jako edytor źródeł Andrzej Tomczak s. 25-33
Profesor Leonid Żytkowicz : historyk Wielkiego Księstwa Litewskiego Stanisław Aleksandrowicz s. 35-45
Moje spotkania z Leonidem Żytkowiczem Jerzy Serczyk s. 47-49
Spuścizna Profesora Leonida Żytkowicza w Archiwum UMK Renata Karpiesiuk s. 51-55
Bibliografia prac Leonida Żytkowicza za lata 1933-1995 Krystyna Zielińska-Melkowska s. 57-75
Kilka uwag o drukarni w Kiejdanach i jej publikacjach Henryk Wisner s. 79-87
Biskupi-senatorowie wobec przymierza polsko-pruskiego 1788-1791 : w świetle ich mów sejmowych i korespondencji Ewa M. Ziółek s. 89-104
Słowacki ruch narodowy w latach 60 i 70-tych XIX wieku Antoni Giza s. 105-125
Rozwój prawa w czasie Republiki Chińskiej (1912-1949) Antoni Kość s. 127-135
Piłsudczykowski Obóz Polski Walczącej (1940-1944) : zarys struktury i działalności Jerzy G. Malinowski s. 137-160
Francuska Partia Komunistyczna i jej rola w pierwszych latach IV Republiki Francuskiej Zbigniew Girzyński s. 161-183
Meandry "sprawy" generała Stanisława Tatara Zbigniew S. Siemaszko (aut. dzieła rec.) s. 187-202
W sprawie polemiki K. Dunin-Wąsowicza ze S. Salmonowiczem czyli jeszcze kilka uwag o Polskim Państwie Podziemnym Grzegorz Górski s. 203-208
Komisariat Generalny Ziem Nowych w planach Delegatury Rządu RP na Kraj Grzegorz Górski s. 211-232