Znaleziono 3 artykuły

Marcin Kwiecień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka dokumentów z dziejów ruchu prometejskiego w II Rzeczypospolitej Marcin Kwiecień Grzegorz Mazur s. 157-171
Kasaty klasztorów w Wielkim Księstwie Toskanii za panowania Piotra Leopolda (1765-1790) Marcin Kwiecień s. 361-377
"Prawo i obywatel : rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego", Marek Wąsowicz, Warszawa 2015 : [recenzja] Marcin Kwiecień Marek Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 385-388