Znaleziono 9 artykułów

Leszek Zygner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura historyczna przedstawicieli kościoła płockiego w świetle zeznań na procesie polsko-krzyżackim w latach 1422-1423 Leszek Zygner s. 3-8
Droga Pawła Giżyckiego do biskupstwa płockiego Leszek Zygner s. 3-10
Reformacja w Mławie - przyczynek do dziejów reformacji na północnym Mazowszu Leszek Zygner s. 19-20
"Historia parafii mławskiej", Leszek Zygner, Toruń 1995 : [recenzja] Jan Augustynowicz Leszek Zygner (aut. dzieła rec.) s. 56-58
Powstanie styczniowe na Mazowszu północnym : kilka uwag w sprawie dotychczasowych badań i kierunków dalszych poszukiwań badawczych Leszek Zygner s. 85-93
Catholic higher education in Poland 1948-1956 : (an outline of the research issues) Leszek Zygner s. 85-97
Powstanie styczniowe na Mazowszu północnym : kilka uwag w sprawie dotychczasowych badań i kierunków dalszych poszukiwań badawczych Leszek Zygner s. 85-93
"Zakon niemiecki w Prusach a umysłowość średniowieczna. Scholastyczne rozumienie prawa natury a etyczna i religijna świadomość Krzyżaków do około 1420 roku", Stefan Kwiatkowski, Toruń 1998 : [recenzja] Leszek Zygner Stefan Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 283-288
Katolickie szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 1948-1956 : zarys problematyki badawczej Leszek Zygner s. 311-321