Znaleziono 9 artykułów

Ryszard Sudziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Toruński ośrodek badań historii najnowszej na naukowej mapie Polski : tradycje i teraźniejszość Ryszard Sudziński s. 5-30
Stanowisko ZSRR wobec kształtu terytorialnego i oblicza politycznego Polski w latach 1944-1945 : w świetle źródeł Ryszard Sudziński s. 33-51
Ewolucja składu społeczno-politycznego rad narodowych województwa pomorskiego w latach 1945-1950 Ryszard Sudziński s. 43-65
Rozwój organizacyjny PZPR w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1948-1975 Ryszard Sudziński s. 87-118
Ukonstytuowanie się Rad Narodowych w województwie pomorskim w 1945 r. Ryszard Sudziński s. 93-117
Stalinizacja polskiej gospodarki : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz przekształcenia strukturalne (1944-1955) Ryszard Sudziński s. 117-137
Ekonomiczne struktury podległości Polski wobec ZSRR : problemy badawcze i interpretacyjne ze szczególnym uwzględnieniem lat 1944-1957 Ryszard Sudziński s. 163-181
Stalinist influences on the polish economy internal and external conditions and structural changes (1944-1955) Ryszard Sudziński s. 177-195
"Mechanizmy autonomii. Stosunki polsko-radzieckie 1956-1965", Andrzej Skrzypek, Pułtusk-Warszawa 2005 : [recenzja] Ryszard Sudziński Andrzej Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 262-267