Znaleziono 34 artykuły

Elżbieta Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Aleksander Gieysztor - przyjaciel archeologii i archeologów Elżbieta Kowalczyk s. 152, 69-76
Zimna Woda, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie, St. 1A i 1B, AZP: 31-62/1 i 2 Marcin Heyman Elżbieta Kowalczyk s. 79-80
Siemno (Pęczki), st. I, gm. Janowo, woj. olsztyńskie, AZP 32-65/- Marcin Heyman Elżbieta Kowalczyk s. 81
    Zacytuj
  • Udostępnij
Uwagi o terminach łacińskich używanych na określenie umocnień podłużnych : na marginesie pracy Jerzego Fogla o Wałach Zaniemyskich Elżbieta Kowalczyk s. 83-89
Siemno (Pęczki), gm. Janowo, woj. olsztyńskie, St. I, AZP 32-63 Elżbieta Kowalczyk s. 85
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zimna Woda, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie, St. IA, I "grobla", AZP 31-62/1,2 Elżbieta Kowalczyk Jerzy Okulicz s. 91-92
Geneza Zarządu Republikańskiego Związku Patriotów Polskich na Wileńszczyźnie Elżbieta Kowalczyk s. 101-128
"Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1569 roku)", Grzegorz Białuński, Olsztyn 2001 : [recenzja] Elżbieta Kowalczyk Grzegorz Białuński (aut. dzieła rec.) s. 103-110
„Mazowsze do 1247 r (zarys dziejów)”, Benon Dymek, Warszawa 1995 : [recenzja] Elżbieta Kowalczyk Benon Dymek (aut. dzieła rec.) s. 110-116
Gródek, gm. Jabłonna Lacka, woj. siedleckie. Stanowisko 1, Grodzisko Elżbieta Kowalczyk Maria Miśkiewicz s. 124
Krajobrazy kulturowe : Janowo nad Orzycem Elżbieta Kowalczyk s. 138-146
Zimna Woda, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie, st. IA - wał podłużny Elżbieta Kowalczyk Maria Wielgus s. 143
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wały podłużne na mapie granicy mazowiecko-pruskiej Samuela Suchodolskiego Elżbieta Kowalczyk s. 159-164
"Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą)", Elżbieta Kowalczyk, Warszawa 2003 : [recenzja] Mariusz Weber Elżbieta Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 159-160
Zimna Woda, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie. Stanowisko 1B Marcin Heyman Elżbieta Kowalczyk Maria Wielgus s. 183
Wschodnie Mazowsze - tabula rasa : (przyczynek do pracy Dariusza Karczewskiego, Dzieje klasztoru norbertanek w Strzelnie do początku XVI wieku, Inowrocław 2001) Elżbieta Kowalczyk s. 195-198
Racibórz, las "Obora" Elżbieta Dąbrowska Elżbieta Kowalczyk s. 213-214
Do Redakcji "Światowita" Elżbieta Kowalczyk s. 221
Z nieprawdziwych dziejów Małgi Elżbieta Kowalczyk Sławomir Ambroziak (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą)", Elżbieta Kowalczyk, Warszawa 2003 : [recenzja] Grzegorz Białuński Elżbieta Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 240-243
Piwnice Wielkie, st. 1, gm. Wielbark, woj. olsztyńskie, AZP 33-65 Elżbieta Kowalczyk s. 257-258
Z dziejów jednego błędu : na marginesie badań nad drogami pogranicza mazowiecko-pruskiego Elżbieta Kowalczyk s. 261-263
Malbork, Zamek, st. 5, gm. loco, woj. elbląskie, AZP 18-47/10 Maria Dąbrowska Joanna Kalaga Elżbieta Kowalczyk Zbigniew Sawicki s. 268
Wielbark, st. XXIX, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 32-65 Elżbieta Kowalczyk s. 273
"Trajana Wały", H. Gajewska, [w:] "Słownik Starożytności Słowiańskich". T. 6, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Elżbieta Kowalczyk H. Gajewska (aut. dzieła rec.) s. 289-290
Wały pograniczne w średniowiecznej Polsce : (w związku z książką E. Kowalczyk, Systemy obronne wałów podłużnych we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, Biblioteka Archeologiczna t. XXVI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 000) Wojciech Nowakowski Elżbieta Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 289-299
Liw. Z dziejów kolejnego mitu archeologicznego : (w związku z artykułem Wojciecha Wróblewskiego) Elżbieta Kowalczyk s. 335-346
Na marginesie kolonizacji 'Wielkiej Puszczy' Elżbieta Kowalczyk Grzegorz Białuński (aut. dzieła rec.) s. 369-374
W odpowiedzi na replikę Grzegorza Białuńskiego Elżbieta Kowalczyk s. 462-465
„Pomorze plemienne. Historia – Archeologia – Językoznawstwo”, Jan M. Piskorski, Poznań-Szczecin 2002 : [recenzja] Elżbieta Kowalczyk Jan M. Piskorski (aut. dzieła rec.) s. 481-485
Powracający temat : wały podłużne pogranicza mazowiecko-pruskiego : opracowanie wstępne Elżbieta Kowalczyk s. 497-508
Wał graniczny : ze studiów nad pograniczem mazowiecko-krzyżackim : opracowanie wstępne Elżbieta Kowalczyk s. 509-518
Kilka uwag o powstaniu i rozwoju administracyjno-terytorialnym państwa zakonnego przy granicy mazowieckiej Elżbieta Kowalczyk Sławomir Jóźwiak (aut. dzieła rec.) s. 589-595
Ad vocem Elżbieta Kowalczyk s. 602-606