Znaleziono 10 artykułów

Tomasz Chinciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The German occupation of Poland from 1939 to 1945 : State and research directions Tomasz Chinciński s. 7-24
Pamięć II wojny światowej w Polsce i w Niemczech : debaty, muzea i wystawy Tomasz Chinciński s. 23-44
Kto to jest "Mieszko"? : Bydgoski Ogólnopolski Komitet Oporu Tomasz Chinciński s. 129-146
"Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego : napoleońska twierdza Toruń i jej obrona", Andrzej Nieuważny, Toruń 1995 : [recenzja] Tomasz Chinciński Andrzej Nieuważny (aut. dzieła rec.) s. 131-139
Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świetle dokumentów policyjnych i wojskowych II Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy. Cz. 1, (Marzec - sierpień 1939 r.) Tomasz Chinciński s. 159-195
Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świetle dokumentów policyjnych i wojskowych II Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy. Cz. 2, (Sierpień-wrzesień 1939 r.) Tomasz Chinciński s. 165-197
"Polska. Belgia. Europa. Wiek XIX", Władysław Zajewski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Tomasz Chinciński Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 232-236
"Forpoczta Hitlera: niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku", Tomasz Chinciński, Gdańsk–Warszawa 2010 : [recenzja] Katarzyna Kącka Tomasz Chinciński (aut. dzieła rec.) s. 252-255
"Powstanie listopadowe 1830–1831. Polityka – Wojna – Dyplomacja", Władysław Zajewski, Toruń 2002 : [recenzja] Tomasz Chinciński Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 260-265
Polska myśl liberalna XIX wieku : rozważania o książce Macieja Janowskiego "Polska Myśl liberalna do 1918 roku" Tomasz Chinciński Maciej Janowski (aut. dzieła rec.) s. 305-316