Znaleziono 8 artykułów

Katarzyna Kącka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyplomacja symboli w stosunkach między Polską a Niemcami na przełomie XX i XXI wieku Katarzyna Kącka s. 75-91
"Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej", T. 1: "Studia przypadku", Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Warszawa 2016 ; "Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej", T. 2: "Analiza porównawcza", Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Warszawa 2016 : [recenzja] Katarzyna Kącka Joanna Marszałek-Kawa (aut. dzieła rec.) Joanna Piechowiak-Lamparska (aut. dzieła rec.) Anna Ratke-Majewska (aut. dzieła rec.) Patryk Wawrzyński (aut. dzieła rec.) s. 91-94
Udział polskiej dyplomacji w międzynarodowej debacie nad problemem niemieckim po zakończeniu drugiej wojny światowej Katarzyna Kącka s. 115-139
Geneza i źródła wolności religii w europejskiej przestrzeni politycznej i prawnej Katarzyna Kącka s. 155-174
"Nauczanie dzieci polskich w jawnym niemieckim i tajnym polskim systemie szkolnym w Toruniu w latach 1939-1945", Sylwia Grochowina, Toruń 2007 : [recenzja] Katarzyna Kącka Sylwia Grochowina (aut. dzieła rec.) s. 221-230
"Elżbieta Zawacka : "Zelma", "Sulica", "Zo", Katarzyna Minczykowska, Toruń 2007 : [recenzja] Katarzyna Kącka Katarzyna Minczykowska s. 226-230
"Forpoczta Hitlera: niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku", Tomasz Chinciński, Gdańsk–Warszawa 2010 : [recenzja] Katarzyna Kącka Tomasz Chinciński (aut. dzieła rec.) s. 252-255
"Życie kulturalne więźniów w KL Auschwitz w świetle relacji i pamiętników", Iwona Urbańska, Toruń 2005 : [recenzja] Katarzyna Kącka Iwona Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 253-256