Znaleziono 3 artykuły

Adam Hołub

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Köningsberger Hartungsche Zeitung" wobec Polski i Polaków w okresie Powstania Styczniowego 1863 roku : przyczynek do badań nad stosunkiem liberałów pruskich wobec Polski w poł. XIX w. Adam Hołub s. 195-219
"Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość", Bożena Domagała, Olsztyn 1996 : [recenzja] Adam Hołub Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) s. 257-264
"Polska opinia publiczna wobec Prus Wschodnich w XIX i XX wieku", po red. Norberta Kasparka i Andrzeja Staniszewskiego, Olsztyn 1997 : [recenzja] Adam Hołub Norbert Kasparek (aut. dzieła rec.) Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 303-307