Znaleziono 11 artykułów

Bożena Domagała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etniczność i religia - Kościół greckokatolicki w Polsce po akcji "Wisła" Bożena Domagała s. 45-60
Człowiek i terytorium : Prusy wschodnie w koncepcjach historyków i socjologów : na przykładzie Roberta Traby "Wschodniopruskość" i Andrzeja Saksona "Od Kłajpedy do Olsztyna" Bożena Domagała s. 115-130
"Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur", pod red. Bożeny Domagały i Andrzeja Saksona, Olsztyn 1998 : [recenzja] Walenty Piłat Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 122-125
Kształtowanie się tożsamości narodowej młodego pokolenia Mazurów w życiorysach wychowanków Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego Bożena Domagała s. 131-175
Życiorysy. Ukraińcy z operacji "Wisła" represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947-1956. Materiały biograficzne, Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 2009 : [recenzja] Bożena Domagała Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 155-159
Sprawozdanie z sympozjum "Specyfika kulturowa Warmii i Mazur" Bożena Domagała s. 213-216
Mniejszość niemiecka w Olsztyńskiem : (na marginesie pracy Bożeny Domagały) Wojciech Wrzesiński Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość", Bożena Domagała, Olsztyn 1996 : [recenzja] Piotr Madajczyk Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość", Bożena Domagała, Olsztyn 1996 : [recenzja] Adam Hołub Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) s. 257-264
"Problematyka narodowa w publicystyce mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach", Bożena Domagała, Olsztyn 1998 : [recenzja] Krzysztof Kawalec Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) s. 270-274
"Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji", Bożena Domagała, Olsztyn 2009 : [recenzja] Karolina Wiśniewska Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) s. 531-533