Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
2003, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 9-12
Józef Krasuski – działalność naukowa i nauczycielska Stanisław Majewski s. 15-19
Praca naukowo-badawcza Józefa Krasuskiego nad dziejami oświaty na kielecczyźnie i ziemi radomskiej w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945) Stanisław Ośko s. 21-28
Bibliografia prac doktora Józefa Krasuskiego za lata 1964-2002 Stanisław Majewski s. 29-37
Edukacja jako czynnik integrujący Europę na przestrzeni dziejów, dziś i jutro Józef Krasuski s. 41-53
Nauczyciele języka francuskiego męskich szkół średnich rządowych Królestwa Polskiego w latach 1833-1862 Adam Massalski s. 55-81
Galicyjskie seminaria nauczycielskie na tle szkolnictwa pedagogicznego w monarchii austro-węgierskie Andrzej Meissner s. 83-96
Reformy szkolnictwa w Polsce od XVIII do XX wieku i ich wpływ na kształt współczesnego systemu szkolnego Stanisław Majewski s. 97-118
Zarys dziejów szkolnictwa w Chmielniku w XIX i XX wieku (do 1939 roku) Waldemar Firlej s. 119-135
Zwierzchnicy Gimnazjum Męskiego w Kielcach w okresie przejściowym 1864- 1873 Ewa Kula s. 137-148
Zakład dla głuchoniemych we Lwowie w latach 1914-1939 Marzena Pękowska s. 149-159
Kształtowanie się instytucji resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w Europie od XVI do XX wieku (zarys historyczny) Marcin Słowik-Wilczyński s. 161-168
Kształtowanie się systemu zarządzania oświatą w Polsce od XVIII do XX wieku (zarys historyczny) Stanisław Majewski s. 169-205
Metodyczne aspekty katechezy Kościoła katolickiego w Polsce w XIX wieku Mieczysław Rusiecki s. 209-242
Nauczanie religii rzymskokatolickiej w prawodawstwie państwowym i kościelnym Drugiej Rzeczpospolitej Danuta Krześniak-Firlej s. 243-269
Nauczanie religii rzymskokatolickiej w szkołach zawodowych diecezji kieleckiej w latach 1918-1939 Danuta Krześniak-Firlej s. 271-283
Wychowanie domowe dziewcząt w świetle poglądów publicystów pierwszej połowy XIX wieku w Królestwie Polskim (rola i zadania matki w domowym wychowaniu córek) Małgorzata Stawiak-Ososińska s. 285-300
Początki pomocy bezdomnym w Galicji w działalności Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta (1845 - 1916) Teresa Gumuła s. 301-307
Wychowanie do pracy według Stefana Kunowskiego Joanna Karczewska s. 309-323
Jan Pazdur (1909-2001) Jan Jadach s. 327-329
Tadeusz Maj (1946-1997): życie, działalność artystyczna i pedagogiczna Jolanta Chwałek s. 331-342
"Zarys historii wychowania", Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Warszawa 2001 : [recenzja] Józef Krasuski Karolina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) s. 345-349
"Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej", Kielce 1998 : [recenzja] Stanisław Majewski Stefan Wołoszyn (aut. dzieła rec.) s. 351-357
"Spór o duszę polskiego nauczyciela: społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli", Andrzej Meissner, Rzeszów 1999 : [recenzja] Teresa Gumuła Andrzej Meissner (aut. dzieła rec.) s. 359-361
"Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i w Europie w XX wieku", pod red. Tadeusza Jałmużny i Wiesławy Leżańskiej, Łódź 2002 : [recenzja] Teresa Gumuła Tadeusz Jałmużna (aut. dzieła rec.) Wiesława Leżańska (aut. dzieła rec.) s. 363-364
"Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych", pod red. Edwarda Alfreda Mierzwy, Piotrków Trybunalski 2002 : [recenzja] Teresa Gumuła Edward Alfred Mierzwa (aut. dzieła rec.) s. 365-366