Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
1992, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Irena Pufal-Struzik Adam A. Zych s. 3-4
Rodzice o przyszłości edukacyjnej swoich dzieci Mirosław Szymański s. 7-22
Innowacje pedagogiczne jako zjawiska wieloaspektowe Teresa Giza s. 23-29
Specyfika domu dziecka jako środowiska wychowawczego Bożena Matyjas s. 31-37
Funkcjonowanie autorytetów w środowisku wiejskim: sprawozdanie z badań Barbara Kokoszkiewicz s. 39-43
Koncepcja "opiekuna spolegliwego" w systemie etycznym Tadeusza Kotarbińskiego Barbara Łagowska s. 45-57
Amatorstwo a praca i zabawa Tadeusz Dyrda s. 59-71
Rozwój rozumowania moralnego jako jeden z aspektów rozwoju osobowego Barbara Braun s. 75-96
Poczucie tymczasowości a zachowanie jednostki Halina Jankowska s. 79-100
Obraz siebie w genezie społecznego nieprzystosowania chłopców Ewa Kostuj-Tokarczyk s. 101-112
Możliwości zastosowania niektórych metod matematycznych do szacowania czynników osobowościowych Bazyli Bończak Michał Kosztołowicz s. 113-128
Psychospołeczne bariery aktywności twórczej wynalazców i racjonalistów w przemyśle: problemy, hipotezy, badanie Henryka Długosz s. 131-141
Badanie warunków funkcjonowania i efektywności zespołów twórczych w przemyśle Irena Pufal-Struzik s. 143-158
Sowiecka psychologia religii: 1922-1987 Adam A. Zych s. 161-174
Psychologiczny obraz religijności dziecka Bożena M. Zych s. 175-188