Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
1999, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Edward Erazmus s. 5-7
Dylematy pedagogiki we współczesnych czasach Edward Erazmus s. 11-33
Lenistwo jako zjawisko społeczne Halina Mielicka s. 35-42
Lenistwo w procesie wychowania szkolnego uczniów Zdzisław Stoliński s. 43-55
Konflikty we współczesnej szkole i metody ich rozwiązywania Anna Skowronek s. 59-88
Czynniki wpływające na powstawanie agresji na wsi Aneta Malinowska s. 89-108
Nauczyciele wobec konfliktów w klasie szkolnej Dorota Krzemionka-Bruzda s. 109-127
Lęk, stres i strach jako bariery w wychowaniu Marta Bąkowska s. 129-147
Lęk i radość: wzajemne stosunki Aleksander Gorbatkow s. 149-158
Aktywność twórcza a problemy życiowe młodzieży w wieku dorastania Paweł Biłous Henryka Długosz-Biłous s. 161-166
Relacje dorastającej młodzieży z obiektami identyfikacji Barbara Braun s. 167-173
Antyprozopoiczny charakter systemu represyjnego w wychowaniu Monika Szpringer s. 175-184
Student w roli twórczego badacza zjawisk społecznych Bożena Bartczak s. 185-203
Czas wolny i wypoczynek ludzi starszych w dobie polskich przemian systemowych Elżbieta Trafiałek s. 205-217
Sytuacja życiowa człowieka w wieku poprodukcyjnym Iwona Dusza s. 219-228
Portretowanie psychologiczne na podstawie dzieł literackich Jarosław Kania s. 229-239
Kształtowanie postawy proekologicznej u studentów A.R. Borysewicz s. 241-245
Życie i działalność pedagogiczno-społeczna Antoniego Wacińskiego (1904-1996) Barbara Bryła Stanisław Majewski s. 249-256
"Wartości, człowiek, wychowanie: zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej", W. Cichoń, Kraków 1996 : [recenzja] Tadeusz Dyrda W. Cichoń (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej", Kielce 1998 : [recenzja] Teresa Gumuła S. Wołoszyn (aut. dzieła rec.) s. 261-265
"Realia i perspektywy reform oświatowych", pod. red. A. Bogaja, Warszawa 1997 : [recenzja] Stanisław Majewski A. Bogaj (aut. dzieła rec.) s. 267-273