Znaleziono 15 artykułów

Adam Massalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kielczanie w II Brygadzie Legionów Polskich – bracia Massalscy Adam Massalski s. 55-64
Nauczyciele języka francuskiego męskich szkół średnich rządowych Królestwa Polskiego w latach 1833-1862 Adam Massalski s. 55-81
Szkoła Wyższa Realna w Kielcach 1845-1862 Adam Massalski s. 61-107
Nauczyciele Kielecczyzny w strajku szkolnym 1905 roku Adam Massalski s. 107-124
Stypendyści zagraniczni Królestwa Polskiego w czasach Stanisława Staszica : zarys problemu Adam Massalski s. 113-123
Dyrektorzy szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1833-1862 : szkic historyczno-społeczny Adam Massalski s. 125-151
"Zwierzchnicy rządowych, męskich szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1833-1862", Adam Massalski, Kielce 2004 : [recenzja] Joanna Schiller Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945", Adam Massalski, Warszawa 1975 : [recenzja] Józef Krasuski Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Szkolnictwo średnie Kielc do roku 1862", Adam Massalski, Kielce 1983 : [recenzja] Józef Miąso Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Historyczne realia "Ech leśnych" Stefana Żeromskiego Adam Massalski s. 253-262
"Szkoły średnie rządowe męskie na ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833-1862", Adam Massalski, Kielce 2001 : [recenzja] Joanna Schiller Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 258-261
"Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945", Adam Massalski, Warszawa-Kraków 1975 : [recenzja] Józef Grzywna Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 371-374
Nauczanie religii w szkołach średnich rządowych w diecezji krakowsko-kieleckiej i sandomierskiej w okresie międzywojennym (1833-1862) Adam Massalski s. 381-399
Tajny raport Pawła Muchanowa dla ministra Awrama Siergiejewicza Norowa z 1856 r. Przyczynek do dziejów oświaty polskiej w okresie międzypowstaniowym Adam Massalski s. 407-425, 526
"Zwierzchnicy rządowych, męskich szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1833–1862”, Adam Massalski, Kielce 2004 : [recenzja] Witold Chmielewski Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 619-621