Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Meissner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład Galicji w rozwój historii wychowania Andrzej Meissner s. 47-61
Galicyjskie seminaria nauczycielskie na tle szkolnictwa pedagogicznego w monarchii austro-węgierskie Andrzej Meissner s. 83-96
W kręgu myśli naukowej profesor Kamilli Mrozowskiej Andrzej Meissner s. 97-106
"Z dziejów oświaty Galicji : materiały z sesji naukowej, zorganizowanej w dniach 23-25 października 1986 r. na temat: >>Stan i potrzeby badań nad dziejami oświaty w Galicji<<", pod red. Andrzeja Meissnera, Rzeszów 1989 : [recenzja] Zofia Sokół Andrzej Meissner (aut. dzieła rec.) s. 143-144
Polskie podręczniki do historii wychowania Andrzej Meissner s. 155-167
"Chłopi, naród, kultura, t. 4: Kultura i oświata wsi", pod red. Andrzeja Meissnera, Rzeszów 1996 : [recenzja] Zofia Sokół Andrzej Meissner (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli", Andrzej Meissner, Rzeszów 1999 : [recenzja] Irena Szybiak Andrzej Meissner (aut. dzieła rec.) s. 282-284
"Spór o duszę polskiego nauczyciela: społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli", Andrzej Meissner, Rzeszów 1999 : [recenzja] Teresa Gumuła Andrzej Meissner (aut. dzieła rec.) s. 359-361