Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
2010, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Wanda Dróżka Bożena Matyjas s. 9-14
Introduction Wanda Dróżka Bożena Matyjas s. 15-20
Problemy funkcjonowania zawodowego nauczycieli w okresie zmiany społeczno-edukacyjnej Wanda Dróżka s. 23-48
Zmiana roli nauczyciela przedszkola w kontekście założeń reformy systemu edukacji Małgorzata Kwaśniewska s. 49-63
Nauczyciel – zawód, misja czy powołanie? Agnieszka Kaczmarczyk Marek Kątny s. 65-75
Aktualizowanie kompetencji zawodowych nauczycieli w warunkach demokracji Małgorzata Wasielewska s. 77-89
Kształcenie i dokształcanie nauczycieli w założeniach polityki oświatowej Unii Europejskiej Marzena Pękowska s. 91-100
Pedagog społeczny w pracy z rodziną – formy pomocy i wsparcia Bożena Matyjas s. 101-110
Pedagog pracy – profesja przyszłości Małgorzata Krawczyk-Blicharska s. 111-122
Bogacenie warsztatu pedagoga o esej Małgorzata Kaliszewska s. 123-144
Więzi emocjonalne w grupie nauczycieli z niepublicznych szkół podstawowych Zuzanna Zbróg s. 147-159
Wartość autorytetu nauczyciela jako czynnik prawidłowego przebiegu edukacji szkolnej Tomasz Łączek s. 161-169
Początkujący nauczyciel we współczesnej szkole: wartości, cele życiowe i zawodowe Renata Miszczuk s. 171-185
Problemy współczesnej edukacji (z doświadczeń nauczyciela kształcenia zintegrowanego) Małgorzata Molenda s. 187-196
Wiedza nauczycieli na temat barier edukacyjnych występujących w środowisku wiejskim Justyna Miko-Giedyk s. 197-211
Jakość kształcenia nauczycieli w Polsce na tle wybranych krajów europejskich: próba porównania Ewa Kula Marzena Pękowska s. 213-224
Nauczyciel wobec fenomenu gier komputerowych Katarzyna Krzystanek s. 225-236
Kompetencje nauczycieli języków obcych w Polsce i Europie Agnieszka Szplit s. 237-248
Realizowanie zadań dotyczących kształcenia i opieki nad uczniami zdolnymi przez nauczycieli i pedagogów Teresa Giza Jolanta Massalska s. 249-261
Pedagog szkolny w procesie wspomagania edukacji, socjalizacji i wychowania dziecka Paulina Forma s. 263-271
Rola i zadania szkolnego doradcy zawodowego Małgorzata Wolska-Długosz s. 273-283
Nauczyciel – wychowawca – organizator czasu wolnego we współczesnej szkole Patrycja Hanyga-Jonczak s. 285-298
Rola i zadania pedagoga w placówce wsparcia dziennego Anna Róg s. 299-308
Pedagog czy rodzic? : o matkach zastępczych w Wioskach Dziecięcych SOS Anna Róg s. 309-317
Zadania pedagoga w zakresie pomocy rodzinie ubogiej Paulina Forma Małgorzata Wolska-Długosz s. 319-329
"O talentach w szkole, czyli Siedmiu wspaniałych", Wiga Bednarkowa, Warszawa 2010 : [recenzja] Alois Suchanek Wiga Bednarkowa (aut. dzieła rec.) s. 333-335
"Edukacja dla rozwoju", red. J. Szomburg P. Zbieranek, Gdańsk 2010 : [recenzja] Wiga Bednarkowa J. Szomburg (aut. dzieła rec.) P. Zbieranek (aut. dzieła rec.) s. 337-342
"Education and the Social Order", Bertrand Russell, London and New York 2010 : [recenzja] Paweł Bankiewicz Bertrand Russell (aut. dzieła rec.) s. 343-345