Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
2008, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Teresa Giza Irena Pufal-Struzik s. 9-14
Introduction Teresa Giza Irena Pufal-Struzik s. 15-20
Teoretyczne podstawy badań nad wzajemnymi relacjami uczeń- nauczyciel w procesach edukacyjnych Zdzisław Ratajek s. 23-37
Психоологическая технология профессионального расвития учителя Лариса Максимова Митина s. 39-49
Daltonský plán – možnost pro tvořivé učitele Jiři Prokop s. 51-64
Indywidualny styl pedagogiczny jako przejaw twórczości nauczycieli – na podstawie badań autobiograficznych Wanda Dróżka s. 65-78
Aktywizacja poznawcza dziecka w zintegrowanym systemie nauczania Irena Stańczak s. 79-88
Media i twórczość Barbara Walasek-Jarosz s. 89-94
Wychowanie kreatywne wobec wybranej oferty kultury popularnej Justyna Dobrołowicz s. 95-100
Metafizyczny wymiar miłości i wyobraźni jako podstawa hipotezy transmisji kulturowej Janusz Sytnik-Czetwertyński s. 101-105
Twórczość naukowa i działalność popularyzatorska nauczycieli szkół kształcących głuchoniemych w latach 1870-1913: zarys problematyki Marzena Pękowska s. 107-114
Wkład nauczycieli szkół średnich w szerzenie postępu agrotechnicznego w Królestwie Polskim doby międzypowstaniowej Ewa Kula s. 115-124
Intuicja w procesie decyzyjnym Witold Dobrołowicz s. 127-138
Rodzina jako środowisko stymulujące aktywność jednostk Grażyna Mendecka s. 139-144
Złożoność twórczego Ja osób uzdolnionych Irena Pufal-Struzik s. 145-153
Zdolność do pracy umysłowej uczniów jako problem psychologiczny i pedagogiczny Paweł Biłous s. 155-163
Kryzys społecznych i edukacyjnych funkcji szkoły w zakresie pracy z uczniami zdolnymi Teresa Giza s. 167-175
Przejawy twórczości w zabawie dziecięcej Agnieszka Lasota s. 177-185
Poziom zdolności twórczych sportowców uprawiających różne dyscypliny sportowe Aldona Litwińska s. 187-198
Funkcjonowanie poznawcze u 15-letniego chłopca z zburzeniami autystycznymi Izabela Chojnowska-Ćwiąkała Agnieszka Mazur s. 199-206
Literatura s. 207-222